Wanda Czełkowska (ur. 1930) – rzeźbiarka, autorka rysunków, instalacji i projektów konceptualnych. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Przez szereg lat związana z powojenną Grupą Krakowską.

Wyjściowym medium, w którym pracuje Czełkowska, jest rzeźba. Niemniej, na przestrzeni dekad artystka konsekwentnie przekraczała ograniczenia dyscypliny, inspirując się wiodącymi nurtami awangardy XX wieku, jak neoprymitywizm czy ekspresjonizm, a z czasem skłaniając się także ku konceptualizmowi. Problemem stale powracającym w jej twórczości jest relacja między człowiekiem, przestrzenią a konstrukcją rzeźbiarską lub instalacją.

Prace Czełkowskiej, przez lata nieco zapomniane, zaprezentowała w maju 2016 roku nowojorska galeria Broadway 1602. Jedna z rzeźb i dwa rysunki artystki uznane zostały przez krytyka Andrew M. Goldsteina za jeden z dziesięciu highlightów targów Frieze New York.