Krzysztof Mężyk

Krzysztof Mężyk (ur. 1984) – absolwent Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Radykalny abstrakcjonista. Swoją praktykę malarską realizuje w oparciu o ramę teoretyczną, której kluczem jest łaciński termin qualia, oznaczający jakości związane z doświadczeniami zmysłowymi. Qualia są uniwersalne, dane, bezpośrednie i rozpoznawalne naturalnie, poza wszelką spekulacją.

Obrazy Mężyka skoncentrowane są na problematyce czysto malarskiej – to studia światła i koloru, przez co często budzą skojarzenia z tradycją polskiego koloryzmu. Jednocześnie charakteryzują się przemyślaną i precyzyjną konstrukcją, co widać w zestawieniach z seriami rysunków przygotowawczych.

Uczestniczył w najważniejszych wystawach zbiorowych ostatnich lat, jak m.in. „Co widać. Polska sztuka dzisiaj” w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i „Czysta formalność” w Galerii Labirynt w Lublinie. Latem 2014 roku miała miejsce jego wystawa indywidualna „Stany umysłu” w Muzeum Współczesnym we Wrocławiu. Inne jego wystawy indywidualne prezentowane były m.in. w BWA w Nowym Sączu i Galerii Dawid Radziszewski w Warszawie.