Wiktor Dyndo

Wiktor Dyndo (ur. 1983) mierzy się w swoim malarstwie z problematyką wielokulturowości w jej najbardziej newralgicznych punktach. Kluczowe wątki jego prac oscylują wokół międzynarodowego terroryzmu, konfliktów religijnych czy manipulacji mediów. Tematykę stricte polityczną podejmuje jednak posługując się silnie estetyzującą formą, pozwalającą na zachowanie dystansu wobec opisywanego przedmiotu i uniknięcie bezpośredniego opowiadania się po jednej ze stron konfliktu.

Dyndo jest absolwentem Wydziału Malarstwa warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, finalistą I edycji konkursu Siemens Art Prize oraz Biennale Malarstwa „Bielska Jesień”. Na swoim koncie ma stypendium na Wydziale Malarstwa Uniwersytetu Helwan w Kairze oraz liczne wystawy w kraju i za granicą. Jego prace znajdują się w kolekcjach prywatnych w Polsce, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Francji, Iranie, Egipcie czy Stanach Zjednoczonych.